BELLA - ELEKTRO, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Elektroinštalácie


    · Elektromontáže – to znamená montáž rozvodov do kanálov
    
(žlabov) na rošty či na iné nosné konštrukcie. Takúto montáž
      
realizujeme prevažne vo výrobných halách a poľnohospodárskych
      
objektoch.

    · Elektroinštalácie – sem patria  ostatné rozvody uložené pod
      
omietku či do sádrokartónových stien, stropov a podláh. Takto sa
    
realizujú rodinné a bytové domy, hotely, banky, penzióny a podobne.

   · Výroba rozvádzačov a rozvodníc NN - Ako jediný výrobca v
   tomto regióne máme aj skúšobné prístroje a oprávnenie na výrobu
   NN rozvádzačov.

   · Rekonštrukcie starých elektro-rozvodov, prevažne z
     
AL-vodičov, alebo stavby ktoré menia účel a rekonštruujú sa.
 
 
 
 
 

· Dodávka a montáž osvetlenia interiérov obytných budov, parkov,
ulíc, hál výrobných alebo športových, futbalových ihrísk a iných
 
športovísk.

· Zemné kábelové rozvody a prípojky vrátane rozvádzačov RE.

· Elektrické kúrenia do objektov obytných,výrobných a iných hál s
  
použitím konvektorov, sálavých panelov.

· Podlahové elektrické kúrenia (vyhrievacie káble, rohože, fólie).
  
Ohrev okapových žlabov a zvodov, protimrazová ochrana potrubí.

· Montáž bleskozvodov realizujeme na všetkých druhoch stavieb.
  
Od roku 2005 realizujeme aj montáže aktívnych bleskozvodov.

· Odborné prehliadky (Východzie aj opakované pravidelné revízie)
 elektr. NN zariadení.

Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky