reklamácie sv. zdrojov - bella-elektro

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

reklamácie sv. zdrojov

 

Postup vyhodnotenia oprávnenosti reklamácie
svetelných zdrojov:


- vláknové žiarovky


Vláknové žiarovky sú také, u ktorých zdrojom svetla je
tepelne rozpálené kovové vlákno. Pri svietení sa
žiarovkám odparuje kovové vlákno a životnosť žiaroviek
je tým obmedzená. Vláknom žiarovky prechádza
elektrický prúd, ktorý rozpáli vlákno na takú teplotu, aby
vydávalo svetlo. Teda životnosť žiarovky priamo závisí
od výdrže, ako dlho dokáže byť vlákno rozpálené po
moment pokiaľ sa z neho neodparí toľko materiálu, že už
vláknom nemôže prechádzať ďalej elektrický prúd.
Vlákno je dimenzované na napätie a na prechádzajúci
prúd. Pri zmene napätia sa úmerne mení prúd a
nedodržaním dimenzovaných parametrov sa výrazne
mení životnosť žiarovky. Odparovanie kovu vlákna
žiarovky je možné prirovnať horeniu vosku pri svietení
sviečkou. Preto je možné pokladať žiarovku za spotrebný
tovar, ktorý má obmedzenú životnosť.


Záručná doba je doba počas ktorej je možné uplatniť reklamáciu
na vady, ktoré mal predávaný tovar v čase predaja.
Reklamáciu nie je možné uplatniť na bežné opotrebenie veci.

Teda vyparenie vlákna sa pokladá za bežné opotrebenie tovaru
a na takéto opotrebenie nie je možné uplatniť zákonnú
záruku na vady tovaru. Bežní zákazníci si zamieňajú
zákonnú záruku za vady so zárukou podľa záručného
listu. Ku elektronickým výrobkom sa bežne prikladá
záručný list, ktorý zaručuje možnosť uplatnenia
reklamácie na akúkoľvek vadu v záručnej dobe. Ku
žiarovkám sa takéto záručné listy neprikladajú.
Zákazníkovi, ktorý chce reklamovať normálne vypálenú
žiarovku treba povedať príklad, či si vie predstaviť, že
bude reklamovať vypálené zápalky, vyhorenú sviečku,
alebo vybité baterky.
Veľmi častou príčinou skrátenej životnosti vláknových
žiaroviek je nedodržanie predpísaného napätia. Táto
príčina je pri bytových ale aj automobilových žiarovkách.
Napríklad Škoda má priamo medzi originálnymi dielmi,
ktoré sú dodávané cez autorizované servisy, aj odporový
člen, ktorý sa priraďuje pred reflektorovú žiarovku H7.
Reflektorová žiarovka H7 je mimoriadne citlivá na
zmenu napätia a odporový člen dodávaný do automobilov
Škoda eliminuje vplyv nárazových zmien napätia v
elektrickej sústave auta.

Životnosť žiaroviek je rôzna. Pohybuje sa od 10 hodín pri
vysokošpeciálnych žiarovkách konštruovaných do
extrémne náročného prostredia. Žiarovky pre všeobecné
použitie dosahujú životnosť od 200 hodín do 1.000 hodín.
Vyrábajú sa aj dlhoživotnostné žiarovky dosahujúce
životnosť niekoľko tisíc hodín. Reálna životnosť žiarovky
je výrazne ovplyvnená skutočnými podmienkami, v
ktorých žiarovka svieti. Skutočné podmienky v ktorých
žiarovka svieti môžu skrátiť životnosť žiarovky na
zlomok predpokladanej životnosti žiarovky, pričom
napríklad neprimeraná zmena napätia môže žiarovku
„zlikvidovať" za moment.Teraz k tomu ako postupovať pri vyhodnocovaní
oprávnenosti reklamácie:


1. Vyhodnotí sa skutočnosť, či naozaj ide o žiarovku,
ktorú sme zákazníkovi predali. (skúsenosti: - zákazník
doniesol v krabičke Narva žiarovku neznámej značky,
ktorú sme určite nikdy nepredávali, - zákazník dal na
reklamáciu žiarovky, ktoré nemali ani tvar ani
označenie zhodné s typmi, ktoré sme predávali)

2. Pohľadom na žiarovku sa vyhodnotí technický stav
žiarovky - vyhodnotí sa stav kovových, sklenených a
plastových častí žiarovky so zameraním na spôsob
používania, podmienky používania a dobu používania -
porovná sa stav s novou zhodnou žiarovkou (skúsenosti:
na reklamáciu boli predložené žiarovky, ktorých
kovové časti boli zaoxydované, sklené časti boli
poškrabané, nátery na sklenených častiach boli
vypálené, plastové časti boli polorozpadnuté, uvedené
časti reklamovaných žiaroviek niesli znaky dlhodobého
používania a svietenia -zákazník pritom tvrdil, že
žiarovka svietila iba 2 hodiny, alebo, že svietila iba
chvíľu).

3. Voľným okom, alebo lepšie pod zväčšovacím sklom sa
vyhodnotí stav vlákna. Na prirodzene vypálenom
vlákne pod vplyvom dlhodobého svietenia sú miesta,
kde chýba pôvodný materiál. Chýbajúci materiál sa z
vlákna odparí pod vplyvom vysokej teploty. Vlákno sa
nakoniec prepáli v mieste, kde ostane po odparení
najmenej materiálu. Rýchlosť odparovania a
následného prepálenia vlákna je tiež závislá od napätia.
Pri prekročení menovitého napätia sa vlákno odparí a
prepáli podstatne skôr.

4. Ak je pochybnosť pri vyhodnotení vyššie uvedených
znakov, prípadne, ak neboli zistené žiadne znaky
uvedené vyššie je možné žiarovku postúpiť na
vyhodnotenie dodávateľovi.

- žiarivkové trubice
U žiarivkových trubíc až v poslednej dobe sa zaviedli také
technologické postupy pri výrobe, ktoré zaručujú veľmi
dlhú životnosť žiariviek rámcovo viac ako 10.000 hod.

1. Vyhodnotí sa skutočnosť, či naozaj ide o trubicu,
ktorú sme zákazníkovi predali. (skúsenosti: -zákazník
kľudne uplatnil reklamáciu na trubicu, ktorú vybral zo
svietidla a vložil do ju obalu trubice, ktorú doniesol z
obchodu)

2. Pohľadom sa vyhodnotí technický stav trubice.
Zameria sa na vyhodnotenie veku trubice. Prehodnotí
sa zaoxydovanie kovových častí a zafarbenie sklených
častí. Staršie trubice, ktoré svietili dlhšiu dobu majú
kovové časti zaoxydované a konce sklenených častí
sfarbené do čierna. Čierna farba na konci trubíc vzniká
nanesením uhlíka, ktorý sa odparil z uhlíkových
elektród trubice po dlhodobom svietení. Žiarivka
prestane svietiť po odparení uhlíka z elektród.

3. Ak je pochybnosť pri vyhodnotení vyššie uvedených
znakov, prípadne, ak neboli zistené žiadne znaky
uvedené vyššie je možné postúpiť trubicu na
vyhodnotenie dodávateľovi.

Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky